Šablony pro SŠ. Vzdělávání pohodlně a na klíč!
Bezplatná konzultace  778 703 947

Kompletní bezplatná příprava projektové žádosti

Školení probíhá na vaší škole.

Není potřeba suplování, dorazíme za Vámi v odpoledních hodinách.

Naši lektoři jsou aktivní pedagogové s mnohaletou praxí.

Nabídka DVPP školení a časový rozsah:

Kurz se věnuje specifikům používání tabletů ve výuce jako efektivního nástroje učitele. Kromě základního ovládání tabletu se učitelé naučí používat tablet jako prezentační nástroj, jako nástroj pro management vyučovací hodiny a jako osobní pomůcku při školské administrativě. Část kurzu bude věnována také technickým otázkám, jako je připojení k internetu, využití sdílených úložišť a způsob připojení k projektoru. Kurz je primárně určen na ukázku využití tabletů s operačním systémem iOS, budou ale nastíněny i postupy využitelné pro tablety se systémem Android. Kurz je obsahově rozdělen na dvě základní části. V první části je účastníkům zejména prezentován způsob využití tabletu ve výuce, ve druhé pak účastníci sami zkouší základní postupy.
Vzdělávací program je určen pro vedoucí pracovníky základních a středních škol, které přecházejí na G Suite pro vzdělávání. Je zaměřen na vysvětlení a pochopení práce v prostředí založeném na online spolupráci a komunikaci a jeho využití při řízení školy. Vedoucí pracovníci se naučí vytvořit a efektivně používat online sdílený prostor pro snadnou a účinnou distribuci informací, automatizaci úkolů a procesů ve škole a také aplikaci základů projektového managementu postaveného na G Suite pro vzdělávání a návazných online programech. Všechny praktické dovednosti budou založeny na modelových situacích školního prostředí se zaměřením na efektivní spolupráci a komunikaci mezi managementem a učiteli.
Vzdělávací program je určen pro učitele základních a středních škol. Je zaměřen na vysvětlení a pochopení práce v prostředí založeném na online spolupráci a komunikaci a jeho využití ve vzdělávacím procesu. Učitelé se naučí vytvořit a efektivně používat online sdílený prostor pro snadnou a účinnou distribuci informací, rychlejší a snadnější komunikace se žáky, jejich větší motivaci a zapojení do výuky. Všechny praktické dovednosti budou založeny na modelových situacích školního prostředí se zaměřením na efektivní spolupráci a komunikaci mezi učiteli a žáky.
Cílem programu je naučit frekventanty workshopu vytvořit si jednoduchý 3D model využitelný pro jejich práci, tento model případně postprodukčně upravit, připravit pro tisk a následně vytisknout na 3D tiskárně. Učitelé budou seznámeni s možnostmi jak využít 3D tisk ve školním prostředí ve vzdělávání na různých typech škol a jak pomoci tohoto fenoménu zatraktivnit výuku. V rámci školení bude možnost pořídit si 3D tiskárnu za zvýhodněnou cenu.
MDM je nástroj pro efektivní správu většího množství elektronických zařízení, jako jsou tablety, notebooky, stolní počítače. Umožní jednoduchou správu zařízení a jeho obsahu bez nutnosti složitých síťových řešení. Díky MDM lze do zařízení kopírovat obsah, měnit nastavení, zabezpečit zařízení prostřednictvím bezdrátových přenosů. Jednoduchost a rychlost bezdrátového řešení přináší úsporu času a efektivní využití mobilních zařízení. Změna ve spravovaných zařízeních je umožněna oprávněným osobám přes jednoduché webové rozhraní.

Kontaktní formulář:

Zaujala Vás naše nabídka DVPP školení? Vyplňte a odešlete tento krátký kontaktní formulář a my už se s Vámi spojíme. Pole označná hvězdičkou jsou povinná.

Označte školení, která Vás zaujala*
Využití tabletu ve výuce na střední školeUčíme a pracujeme s Googlem jako učitelé pro vedoucí pracovníkyUčíme a pracujeme s Googlem jako učitelé3D tisk a modelování ve školeHromadná správa mobilních zařízení

Odhadovaný počet pedagogů pro vzdělávání*

Název školy*

Adresa školy*

Kontaktní e-mail*

Kontaktní telefon*

Kontaktní osoba*

Naši lektoři:

Mgr. et Bc. Libor Klubal
Mgr. et Bc. Libor Klubal
Učitel matematiky, informatiky a programování na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě, kde působí také jako zástupce ředitele a částečně i ICT koordinátor. Odborný asistent a doktorský student na PdF OU se zaměřením na informační technologie. Vzdělávání s iPady přednáší v ČR a EU. Je držitelem ADE a také APD certifikace společnosti Apple. Aktivně tvoří a garantuje DVPP kurzy na MŠMT.
Mgr. Vojtěch Gybas
Mgr. Vojtěch Gybas
Speciální pedagog a ICT koordiátor. Aktuálně studuje doktorský studijní program Specializace v pedagogice na Ostravské univerzitě. 13 let ve speciálním školství. Autor www.ipadvevyuce.cz, Propagátor aktivního využívání iPadů ve výuce. Zaměřuje se na předškolní, základní a základní speciální vzdělávání. Aktivně hledá a tvoří nové směry ve výuce. Kreativitě se meze nekladou, proto je individuální přístup zaručen.
Mgr. Veronika Černotová
Mgr. Veronika Černotová
Pedagog 1. stupně ZŠ aktuálně studující speciální pedagogiku. Spoluautorka projektu ipadvevyuce.cz, aktivní pedagog na ZŠ Bruntál, Rýmařovská. Ráda hledá nové možnosti jak zapojit iPad do výuky a přinést svým žákům možnost jak poznat sebe sama a svět kolem nás. Veronika přistupuje ke své práci s nadšením a obrovskou zodpovědností, díky čemu vám předá skvělou zkušenost. ‍Zatím není APD lektorem.
Mgr. Pavlína Loňková
Mgr. Pavlína Loňková
Učitelka 1. stupně ZŠ s praxí z velké i malotřídní školy, externí mentor čtenářské gramotnosti, certifikovaný Apple APD Trainer. Využívá iPad zejména v humanitních oborech, v rámci agendy učitele, kritického myšlení a PR třídy i školy. Vytrvale hledá cesty ze zažitých stereotypů a u svých žáků i posluchačů na školeních podporuje postupy kritické myšlení, čtenářské gramotnosti, ICT a dalších důležitých dovedností.
Mgr. Patrik Kavecký
Mgr. Patrik Kavecký
Vystudoval učitelství pro ZŠ a SŠ na PdF Ostravské univerzity. Svoji praxi získal na ZŠ Englišova v Opavě a vzápětí na Mendelově gymnázium v Opavě, kde učí matematiku a informatiku. Je činný také jako autor webových prezentací včetně té MGO. Je nadšencem pro grafiku a webdesign. Kombinací těchto schopností jsou působivá dílka. Nachází také výjimečná využití mezi iPadem a hudbou.
Mgr. Lenka Skýbová
Mgr. Lenka Skýbová
Vzděláním pedagog učitelství na 1. stupni. Má za sebou téměř 15 let praxe při výuce žáků v 1. třídě ZŠ. Aktuálně je ředitelkou ZŠ a MŠ Vřesina a současně metodikem ICT. Ve výuce se zaměřuje na čtenářskou gramotnost v přírodovědných předmětech. Jako absolventka kurzů RWCT a členka Klubu RWCT využívá ve výuce metod kritického myšlení, které se pokouší propojit s výukou na iPadech.
PaedDr. Pavel Gavenda
PaedDr. Pavel Gavenda
Pavel vystudoval obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů fyzika – základy techniky na Ostravské pedagogické falultě. Krátce po studiu vykonal rigorozní zkoušku ve stejném oboru. V současné době pracuje jako učitel fyziky a informatiky na základní škole v Opavě. Zde také působí jako ICT koordinátor. Během své devatenáctileté pedagogické praxe absolvoval řadu vzdělávání v oblasti moderních technologií. Zaměřuje se mimo jiné na využití iPadu v agendě učitele a je certifikovaný Apple Professional Development Authorised trainer.
Mgr. Eva Klubalová
Mgr. Eva Klubalová
Učitelka matematiky a přírodopisu na 2. stupni základní školy. Spoluautorka projektu ipadvetride.cz a aktuálně učitelka na plný úvazek na Základní škole ve Štítině u Opavy. S iPadem aktivně vyučuje oba své předměty a hledá cesty, jak s jeho pomocí učinit výuku zábavnější nejen pro žáky, ale i sama pro sebe. Lektorování se věnuje od roku 2014 a specializuje se zejména na využití iPadu ve vyučování matematiky a přírodopisu na 2. stupni základní školy. Vyhledává také další možnosti využití technologie.
Mgr. Jan Netolička
Mgr. Jan Netolička
Jan Netolička pracuje jako ředitel Wichterlova gymnázia, kde dříve dlouhodobě působil jako zástupce ředitele a vyučující anglického jazyka. Má dlouholeté zkušenosti se zaváděním ICT do výuky, poslední tři roky se zaměřuje na využití iPadu jako nástroje učitele. Je spoluautorem odborných publikací z oblasti didaktiky anglického jazyka, mimo jiné testoval jazykové učebnice ve verzi pro iPad pro nakladatelství OUP, či vytvářel modelové hodiny pro společnost Apple. Kromě školství se věnuje překladatelství beletrie a je autorem překladů tří desítek románů.