About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 3 blog entries.
5 Říj 2016

Sdílení obrazovky iPadu přes Windows? Jde to!

2017-10-29T09:23:17+00:005. října 2016|Rady a tipy|

Sdílení obrazovky vašeho iPadu, anebo iPhonu především ve škole, zajišťuje ve většině případů Apple TV připojená na datový projektor. Pokud tuto chytrou krabičku nevlastníte, existují další možnosti jak vaši obrazovku iOS zařízení sdílet a to nejen na Macu, ale také na běžném PC.

Aplikace Mirroring Assist umožňuje sdílet více iOS zařízení najednou na obrazovce počítače. Počítač stačí mít připojen na dataprojektor a standardní PC s operačním systémem Windows vám začne vysílat na projektor vše co se na vašem iPadu/iPhonu odehrává.

Snímek obrazovky 2016-05-25 v 13.14.12

Podmínkou je, aby váš počítač a iOS zařízení, byly napojeny na stejnou síť. Nejprve nainstalujete do počítače aplikaci pod názvem Mirroring360 a následně stáhnete do iOS zařízení aplikaci z App Store Mirroring Assist. Na svém počítači po spuštění programu provedete základní spárování s iOS zařízením a zobrazíte QR kód aplikace. Ten následně nasnímáte přímo v aplikaci iPadu. Po prvotním propojení pak běží vše automatizovaně. Stejným způsobem můžete sdílet obrazovku několika zařízení v místnosti.

Další funkcí je možnost živého přenosu přes YouTube účet a nahrávání videa do počítače. Aplikace pro iOS je ke stažení zdarma. Program pro Mac a PC je zdarma k vyzkoušení na 7 dní. Pokud se vám bude produkt líbit, můžete si zakoupit neomezenou licenci za cenu USD 14,99. Mirroring Assist je řešení tam, kde chybí Apple TV a používáte pouze standardní počítač s operačním systémem Windows.

5 Říj 2016

Apple Configurator 2.2.

2016-10-05T12:40:51+00:005. října 2016|Rady a tipy|

Apple Configurator v kombinaci s MDM serverem je jeden z nejvýznamnějších pomocníků pro správu mobilních zařízení ve školství a firemním prostředí.

Před pár dny vyšla aktualizace Apple Configurator 2.2. Pokusím se popsat ty nejzajímavější novinky a změny.

Nejprve je potřeba zmínit, že aplikace prošla nedávno zcela zásadní změnou, která nejen že opravila chyby, ale především přidala významné vylepšení a podporu nových verzí operačního systému iOS. Z těch nejzajímavějších zmíním možnost skrývat aplikace na iOS zařízeních. Je to funkce, kdy aplikace nadále v iPadu, iPhonu zůstávají, ale uživateli se skryjí a to včetně aplikací systémových. Zcela jistě se dají využít v případě, že půjčujete zařízení různým skupinám lidí pro různé potřeby, kdy je žádoucí, aby některé z aplikací nebyly dostupné a naopak. Osobně jsem již tuto funkci využil, když jsem zapůjčil v rámci školení soukromý iPad a pochopitelně jsem nechtěl, aby mi někdo četl poštu, prohlížel dokumenty, anebo fotogalerii. V MDM jsem nastavil profil, který jsem pojmenoval „zápůjčka“ a při jeho aktivaci během několika sekund zmizí z iPadu například iCloud drive, mail, kalendáře, fotografie, anebo App Store, aby se mi do něj někdo nepřihlásil.

Nejnovější verze Apple Configurator 2.2, pak reflektuje další iOS update na verzi 9.3. a 9.3.2 a nově začíná zvládat další zajímavé nastavení pro iPady a iPhony.

 1. Úprava plochy. Funkce umožňuje podobně jako iTunes uspořádat aplikace na jednotlivých plochách zařízení včetně ukládání do složek. Funkce Blue Print, která v Configuratoru zajišťuje možnost kopírování identického nastavení však umí pracovat jen se systémovými aplikacemi. Jinými slovy můžete upravovat pouze aplikace, které jsou již předinstalovány v zařízení. Věřím, že se zde dočkáme posunu a bude možné řešit v rámci Blue Print a později také v MDM, kompletní úpravy ploch všech zařízení.
 1. Podpora zobrazení fyzických portů a umístění zařízení ve vozíku firmy Bretford. V tuzemsku zatím ne moc vyskytující se řešení a to především z důvodu pořizovací ceny.
 1. Podpora vytváření nových konfiguračních profilů
 1. U zařízení v supervizi je možné vynutit nastavení zprávy pro uzamčenou obrazovku
 1. Možnost provádět v rámci MDM změny v notifikacích
 1. Nově je možné nastavit OS X serverové účty uživatelů
 1. Nastavení webových adres v Safari, které si mohou pamatovat a ukládat hesla
 1. Zpřístupnění funkce Mail Drop pro Exchange účet a další emailové služby. Mail drop umožňuje posílání velkých souborů až 5GB přes email za pomocí iCloud tak, že soubor se nahraje automatizovaně při vložení do emailu na iCloud úložiště a příjemce takto velkou přílohu stahuje z iCloudu a nezatěžuje serverové služby.
 1. Dalšími novinkami jsou možnosti nastavení omezení pro používání služby Apple Music, Apple Radio a iCloud knihovny fotografií
5 Říj 2016

MDM co znamená BYOD, Supervize a proč se nebát o své soukromí

2017-10-29T09:23:17+00:005. října 2016|Rady a tipy|

V následujícím příspěvku se zaměříme na pojmy Supervize a BYOD (Bring Your Own Device). BOYD je termín, kdy majitelem zařízení, které bude ve správě MDM není škola, anebo firma, ale žák, učitel, anebo zaměstnanec. Zařízení je soukromým vlastnictvím uživatele a ten zcela jistě nebude chtít, aby mu správce vzdáleně vnucoval aplikace a omezení, které nebude chtít, anebo by mohl zasahovat do jeho soukromí. MDM si umí poradit i v takovéto situaci a pomoci uživateli s využitím jeho vlastního iOS zařízení ve škole, anebo ve firemním prostředí.

Režimy nastavení MDM pro iOS zařízení dělíme na dva. Supervizovaný a režim bez supervize. Zařízení, které je v majetku soukromé osoby a nikoliv ve vlastnictví školy, anebo firmy převážně nastavujeme v režimu bez supervize. Tento režim je významně benevolentnější a správce MDM nemůže se zařízením uživatele dělat na dálku cokoliv co jej napadne. Toto nastavení slouží především jako vzdálená technická podpora a nástroj pro poskytování nastavení a instalaci aplikací v prostředí, ve kterém se uživatel v rámci školy a firmy pohybuje.

Jak se tedy nastavení bez supervize chová a jaké benefity přináší uživateli? Ať už ve škole, anebo ve firmě může správce pomocí MDM nastavit vzdáleně:

 1. Přístupy na WiFi sítě
 2. Nastavení VPN
 3. Exchange serverů a emailových klientů
 4. Instalovat podpisové a serverové certifikáty
 5. Instalovat nové fonty
 6. Instalovat aplikace pro školní, anebo firemní použití
 7. Nastavovat přístupy na AirPlay
 8. Instalovat tiskárny
 9. Přidávat přístupy pro odebírané kalendáře a kontakty

Instalace aplikací v nesupervizované podobě se významně liší od supervizované verze. Uživatel v tomto případě obdrží na displej svého iOS zařízení informaci o tom, že správce MDM se chystá instalovat aplikaci do jeho zařízení. Je pak na samotném uživateli, jestli instalaci povolí, anebo zamítne. Oproti tomu v supervizované verzi se aplikace instalují automatizovaně, bez jakékoliv možnosti zásahu uživatele.

IMG_0387

Jak je to se sledováním zařízení a nahlížením do obsahu iPadu, iPhonu uživatele? Může správce číst moje emaily, vidět moje fotografie a prohlížet obsah v mém zařízení? Toto jsou nejčastější obavy a dotazy uživatelů iPadu, iPhonu, kteří byli vyzváni správcem IT o přidání jejich zařízení do školního, anebo firemního MDM systému.

Odpověď zní NE! Správce MDM nemá v rámci správy vašeho zařízení jakoukoliv možnost vidět a prohlížet obsah vašeho zařízení. Zde je potřeba zmínit, že Apple by takovouto funkcionalitu nepovolil a správcům MDM dává do rukou pouze nástroj, kterým zajišťuje váš maximální uživatelský komfort a nikoliv špehování. Filozofie Applu je takto jasně nastavena a žádný nástroj ať už se jedná o aplikace třetích stran politiku Applu pro správu zařízení nemůže obejít.

Lokalizace polohy zařízení, neboli určení místa, kde se momentálně vaše zařízení nachází je funkce, kterou by jste vy jako uživatel v rámci MDM museli na svém zařízení potvrdit a to tak, že povolíte polohové služby u MDM aplikace, kterou vám správce IT do iOS zařízení nainstaluje. Bez kombinace vašeho povolení této funkce na zařízení v rámci polohových služeb a písemného souhlasu, není možné určovat vaši momentální polohu. Správci sítě se může zobrazovat pouze poloha vašeho poskytovatele síťového připojení, což mnohdy bývá na opačné straně republiky, podle toho kdo je vašim poskytovatelem internetového připojení.

Takto ve zkrácené verzi se chová nesupervizované nastavení, které se většinou využívá při termínu BYOD, neboli zařízení, které je ve vlastnictví soukromé osoby a nikoliv firmy, anebo školy. Nyní se zaměříme na pojem Supervize a jaké má správce MDM možnosti v rámci nastavení v tomto režimu.

Nastavení v režimu supervize se využívá především u iOS zařízení, které je ve vlastnictví školy, anebo firmy a žáci, učitelé a zaměstnanci mají toto zařízení zapůjčeno. V takovémto případě může správce MDM se zařízením dělat téměř cokoliv. Opět je potřeba zmínit, že stejně jako u nesupervizované verze, nemůže správce prohlížet obsah zařízení a číst emaily, prohlížet fotografie a podobně. Toto jsou ale jediná zákoutí, do kterých se správce MDM nedostane. Zbytek dveří je mu otevřen dokořán.

Jak je to ale se sledováním polohy zařízení v tomto případě? V ČR platí zákony a ty musí i správci MDM dodržovat, dojde-li na téma sledování polohy zařízení. V případě supervizovaného zařízení je povinností majitele zařízení, který vám jej zapůjčil do užívání vás informovat o tom, že zařízení je pod dohledem a jeho poloha je monitorována. Tímto majitel, škola, anebo firma splní oznamovací povinnost. V ideálním případě by škola, firma měli uživatele informovat písemně.

Nyní se zaměříme na přehled významných funkcí, které správce MDM může na dálku provádět v rámci omezení u supervizovaných zařízení. Níže uvedené funkce může správce vzdáleně zakázat, anebo povolit.

 1. iMessage/Zprávy
 2. Mazání aplikací uživatelem
 3. Změna uživatelských nastavení
 4. Změny v nastavení aplikace Hledej přátele
 5. Propojení s dalším zařízením
 6. Nastavení omezení uživatelem
 7. Mazání obsahu a nastavení uživatelem
 8. Použivání a přihlášení do App Store
 9. Propojení s Apple Watch
 10. Změna názvu zařízení v nastavení
 11. Změna tapety, pozadí
 12. Používání a přihlášení do Apple Music

Významným prvkem supervizovaného nastavení, je možnost využití takzvaného Single App Mode (režim jediné aplikace), který umožní například učiteli ve výuce, anebo přednášejícímu ve firmě spustit na všech iPadech jedinou aplikaci bez možnosti uživatelů ji vypnout, anebo přejít v iPadu kamkoliv jinam. Tato funkce přináší své benefity ve výuce, anebo firemních školeních, kdy je žádoucí, aby přednášející plně ovládal co se bude na zařízeních zobrazovat. K tomuto má k dispozici na svém iOS zařízení aplikaci, která během několika málo vteřin spustí požadovaný obsah ve všech vybraných zařízeních. Pro ukončení režimu Single App Mode musí opět dát pokyn v aplikaci přednášející, který tuto funkci deaktivuje.

Kompletní přehled a rozdíly v nastavení a zásahů do iOS zařízení u obou verzí supervizované a nesupervizované jsem připravil do tabulky, kterou si můžete stáhnout zde. Tabulka obsahuje ucelený přehled všech možností, které má správce MDM k dispozici.

Pokud vás tento článek zaujal a zvažujete nasazení MDM ve vaší škole, anebo firmě, na stránkách iSkolstvi.cz naleznete nabídku pro MDM řešení, které zahrnuje bezplatné licence pro 100 zařízení včetně instalace a akreditovaného školení DVPP.