Lektoři

Libor Klubal

Učitel matematiky, informatiky a programování s reálnýmizkušenostmi ze základního, středního a vysokého školství. Své první zkušenosti s výukou pomocí tabletů praktikoval na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě, kde působil také 8 let jako zástupce ředitele a částečně i ICT koordinátor. Naplno nyní využívá iPad a další technologie ve výuce matematiky a informatiky na Základní škole ve Štítině a své zkušenosti pak předává jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a také lektor společnosti iŠkolství. O možnostech vzdělávání s iPady přednáší na konferencích v České republice i v zahraničí. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple (Apple Professional DevelopmentAuthorised Trainer). Provozuje portál Moderní výuka (www.ipadvetride.cz) a aktivně se podílí na školeních učitelů, například i organizováním Letní školy s iPady(letniskola.ucimemoderne.cz).

Lenka Skýbová

Lenka vystudovala pedagogickou fakultu Ostravské univerzity obor učitelství na 1.stupni ZŠ. Téměř 15 let se specializovala na výuku nejmenších žáků v 1. třídě. Aktuálně působí jako ředitelka MŠ a ZŠ ve Vřesině, kde zároveň vykonává funkci metodika ICT. Ve svém vyučování se zaměřuje na čtenářskou gramotnost v přírodovědných předmětech. Jako absolventka kurzů RWCT a členka Klubu RWCT využívá ve výuce metody kritického myšlení, které propojuje s výukou na iPadech.

Aktivně se věnuje lektorování seminářů a workshopů určených učitelům zaměřeným na výuku prostřednictvím iPadů.  V informatice využívám Ozoboty a v mateřské škole a 1. třídě spolupracuji na výuce s pomocí Bee-Bot robotické včelky. Aktivně prezentuje na krajských konferencích věnovaných ICT problematice. Od června 2014 je certifikovaná Apple Professional Development Trainer se zaměřením na iPady ve školství.

Vojtěch Gybas

Vojta vystudoval speciální pedagogiku a dvouleté studium Koordinace v oblasti ICT technoloogií. iPadům se věnoval také ve své disertační práci v rámci doktorského studia. Aktuálně působí na Ostravské univerzitě jako odborný asistent a své praktické znalosti se snaží předávat studentům.

Na základní škole v Bruntále působí částečně, celkově již sedmnáctým rokem, jako speciální pedagog a koordinátor v oblasti ICT. Je autorem projektu www.ipadvevyuce.cz.

Od června roku 2014 je certifikovaný jako Apple Professional Development Trainer pro partnery Solution Expert in Education. Aktivně se se svými workoshopy účastní různých konferencí a seminářů, kde se o svou práci pravidelně dělí.

Patrik Kavecký

Vystudoval učitelství pro ZŠ a SŠ na PdF Ostravské univerzity. Svoji praxi získal na ZŠ Englišova v Opavě a vzápětí na Mendelově gymnázium v Opavě, kde učí matematiku a informatiku. Je činný také jako autor webových prezentací včetně té MGO. Je nadšencem pro grafiku a webdesign. Kombinací těchto schopností jsou působivá dílka. Nachází také výjimečná využití mezi iPadem a hudbou.

Pavel Gavenda

Učím v Opavě na základní škole s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Vyučuji fyziku a informatiku a jsem ICT koordinátorem školy. V hodinách fyziky využívám iPad mimo jiné jak na záznamu a rozboru fyzikálních pokusů, tak k připojení měřících čidel Vernier. Zabývám se také hromadnou správou iPadů na školách v ČR.
Moje workshopy na konferenci byly zaměřeny především na využití aplikace iMovie v hodinách (fyzika – iPad jako rychlostní kamera, Raketové motory – záznam a rozbor pokusu, český jazyk – upoutávka na knihu, autora apod.) Worskohopy byly určeny jak pro začátečníky, tak pokročilé.

Veronika Černotová

Pedagog 1. stupně ZŠ aktuálně studující speciální pedagogiku. Spoluautorka projektu ipadvevyuce.cz, aktivní pedagog na ZŠ Bruntál, Rýmařovská. Ráda hledá nové možnosti jak zapojit iPad do výuky a přinést svým žákům možnost jak poznat sebe sama a svět kolem nás. Veronika přistupuje ke své práci s nadšením a obrovskou zodpovědností, díky čemu vám předá skvělou zkušenost. ‍Zatím není APD lektorem.

Bohuslav Hora

Učitel ČJ a dějepisu, v současné době učím informatiku v ZŠ a MŠ Chraštice nebo ve Škole můj projekt v Praze 11. Ve svých hodinách smysluplně využívám vše, co dnešní technologie umožňují proto, aby moji žáci poznávali reálný svět kolem sebe. A o tom píšu společně se svou kamarádkou a spolulektorkou Petrou Boháčkovou blog dejtemipevnybod.cz, spolupracuji v komunitě GEG Učte s námi.
Mým profesním úspěchem je třetí místo v GTP ČR a zařazení mezi 18 inspirativních osobností roku 2018 časopisu Forbes.
Na plný úvazek se věnuji práci obchodního a vzdělávacího manažera ve společnosti iŠkolství, můžeme se spolu potkat při plánování projektů Šablony pro školy, případně při vzdělávacích aktivitách v těchto projektech.

Petra Boháčková

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství fyzika – základy techniky. Postupně jsem dostudovala angličtinu a environmentální výchovu. Aktuálně učím na Základní škole Dr. E. Beneše v Praze 9 – Čakovicích fyziku, anglický jazyk a environmentální výchovu a jsem tady také zástupkyní ředitele. Na této škole jsem také koordinátorkou environmentální výchovy.

Jsem členem GEG Učte s námi, ambasadorkou eTwinningu, vedoucím ambasadorem Future classroom lab European schoolnet, od prosince 2014 také Apple Professional Developement Trainer a v roce 2015 jsem získala titul Apple Distinguished Educator.
Ve svých hodinách využívám kromě iPadů i různé roboty, především Ozoboty, Dashe, Beeboty a zařazuji do výuky i práci s Micro:bity. Velmi mě zajímá rozšířená realita, takže ani ona v mých hodinách nechybí.