Lektoři

Libor Klubal

Učitel matematiky, informatiky a programování na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě, kde působí také jako zástupce ředitele a částečně i ICT koordinátor. Odborný asistent a doktorský student na PdF OU se zaměřením na informační technologie. Vzdělávání s iPady přednáší v ČR a EU. Je držitelem ADE a také APD certifikace společnosti Apple. Aktivně tvoří a garantuje DVPP kurzy na MŠMT.

Lenka Skýbová

Vzděláním pedagog učitelství na 1. stupni. Má za sebou téměř 15 let praxe při výuce žáků v 1. třídě ZŠ. Aktuálně je ředitelkou ZŠ a MŠ Vřesina a současně metodikem ICT. Ve výuce se zaměřuje na čtenářskou gramotnost v přírodovědných předmětech. Jako absolventka kurzů RWCT a členka Klubu RWCT využívá ve výuce metod kritického myšlení, které se pokouší propojit s výukou na iPadech.

Vojtěch Gybas

Speciální pedagog a ICT koordiátor. Aktuálně studuje doktorský studijní program Specializace v pedagogice na Ostravské univerzitě. 13 let ve speciálním školství. Autor www.ipadvevyuce.cz, Propagátor aktivního využívání iPadů ve výuce. Zaměřuje se na předškolní, základní a základní speciální vzdělávání. Aktivně hledá a tvoří nové směry ve výuce. Kreativitě se meze nekladou, proto je individuální přístup zaručen.

Patrik Kavecký

Vystudoval učitelství pro ZŠ a SŠ na PdF Ostravské univerzity. Svoji praxi získal na ZŠ Englišova v Opavě a vzápětí na Mendelově gymnázium v Opavě, kde učí matematiku a informatiku. Je činný také jako autor webových prezentací včetně té MGO. Je nadšencem pro grafiku a webdesign. Kombinací těchto schopností jsou působivá dílka. Nachází také výjimečná využití mezi iPadem a hudbou.

Pavel Gavenda

Pavel vystudoval obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů fyzika – základy techniky na Ostravské pedagogické falultě. Krátce po studiu vykonal rigorozní zkoušku ve stejném oboru. V současné době pracuje jako učitel fyziky a informatiky na základní škole v Opavě. Zde také působí jako ICT koordinátor. Během své devatenáctileté pedagogické praxe absolvoval řadu vzdělávání v oblasti moderních technologií. Zaměřuje se mimo jiné na využití iPadu v agendě učitele a je certifikovaný Apple Professional Development Authorised trainer.

Veronika Černotová

Pedagog 1. stupně ZŠ aktuálně studující speciální pedagogiku. Spoluautorka projektu ipadvevyuce.cz, aktivní pedagog na ZŠ Bruntál, Rýmařovská. Ráda hledá nové možnosti jak zapojit iPad do výuky a přinést svým žákům možnost jak poznat sebe sama a svět kolem nás. Veronika přistupuje ke své práci s nadšením a obrovskou zodpovědností, díky čemu vám předá skvělou zkušenost. ‍Zatím není APD lektorem.

Bohuslav Hora

Absolvent Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, obor český jazyk a literatura – dějepis. V současné době učí dějepis v Základní škole Planá nad Lužnicí, okres Tábor, zástupce ředitele. Propagátor smysluplného využívání ICT ve výuce, kreativity a metod kritického myšlení, certifikovaný lektor APD Trainer, propagátor využití nástrojů Google ve vzdělávání. Účastník GTP ČR – 3. místo u učitelské odborné soutěži v roce 2017. Jeho koníčkem je rozšířená a virtuální realita a její využití ve výuce. Amatérský fotograf.

Petra Boháčková

Petra vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství fyzika – základy techniky. Postupně dostudovala angličtinu a environmentální výchovu. Aktuálně je zástupkyní na Základní škole Dr. E. Beneše v Praze 9 – Čakovicích, kde učí fyziku, anglický jazyk a environmentální výchovu. Na této škole je také koordinátorkou environmentální výchovy.

Je členem GEG Učte s námi, ambasadorkou eTwinningu, vedoucím ambasadorem Future Classroom Lab European Schoolnet, od roku 2014 také Apple Professional Developement Trainer. V roce 2015 se stala Apple Distinguished Teacher.

Pavlína Loňková

Učitelka 1. stupně ZŠ s praxí z velké i malotřídní školy, externí mentor čtenářské gramotnosti, certifikovaný Apple APD Trainer. Využívá iPad zejména v humanitních oborech, v rámci agendy učitele, kritického myšlení a PR třídy i školy. Vytrvale hledá cesty ze zažitých stereotypů a u svých žáků i posluchačů na školeních podporuje postupy kritické myšlení, čtenářské gramotnosti, ICT a dalších důležitých dovedností.