Letní škola

Program Letní školy 2019 bude nabitý zážitky, objevováním a zkoušením, stejně tak poskytne dostatek času na vlastní relax a odpočinek. Systém povinných a voLitetných seminářů nabízí možnost volby vlastního času na relax a výlety do okolí, stejně jako se Vás budeme snažit přitáhnout k zajímavým „miniworkshopům“ a ukázkám z praxe. 

Letni škola je souborem akreditovaných vzdělávacích školeni, DVPP! 

Pro velký úspěch z minulého ročníku, zařazujeme do našeho programu aktivitu pod názvem „iPad Outdoor!“ Vyzkoušíte si, jak může vzdělávání s moderními technologiemi fungovat nejen v žákovských lavicích, ale také venku, v reálném světě. Celý den budeme plnit vzdělávací úkoly za použití techniky a hlavně v přírodě! Minule jste si užili programáváni robotů na minigolfovém hřišti, měřeni rychlosti projiždějícich aut, měřeni úhlu stromů, ladění komorního A za pomocí aplikace GarageBand a spoustu dalších aktivit.

Že je digitalizace výuky a používání moderních technologií zajímavé a perspektivní téma nám dokázala také Česká televize, která k nám vyslala svůj štáb. Jako průkopníci moderní výuky jsme se objevili ve spotu zpravodajské ČT24.

Poslední den Letní školy byl věnován příspěvkům, respektive výstupům účastníků, kteří si připravili vlastní prezentaci o tom, co se na Letní škole naučili. Naprostá většina výstupů nás uchvátila a některé z nich jsme zaznamenali, abychom se o ně podělili s Vámi, kteří jste na Malou Morávku nemohli přijet.

I když jsou další letní prázdniny daleko, naši lektoři již pracují na obsahu workshopů pro další ročník Letní školy. Jejich práci můžete sledovat na sociálních sítích a jejich osobních webech a sami se tak rozhodnout, zda se chcete s jejich prací seznámit naživo na dalším ročníku Letní školy, která proběhne.

Registrujte se na Letní školu 2019
tablet ve výuce
Lektoři & kurzy
Rozhovory s účastníky
Letní škola na ČT24

Lektoři & kurzy

zajímavá témata a jejich lektoři

Libor Klubal

Klubal - profilové foto

Libor Klubal přichystal pro návštěvníky Letní školy ochutnávku opravdu interaktivního programování robotů a vedle toho předvedl, jak je možné každodenní školní agendu zvládat moderně a zábavně pomocí iPadů.

Že se na iPadu nedá programovat? Ale jděte. Na workshopu jsme si ukázali, že výuka algoritmizace a programování může být s iPadem docela zábavná. Od jednoduchých aplikací pro děti jsme přešli až k programování Lego robotů vybavených sadou různých snímačů. Za jeden workshop se toho ale moc stihnout nedá, takže to byla pro mnoho účastníků jen taková malá ochutnávka možností. A to ještě příští rok přidáme k Lego robotům Sphero koule a další robotické pomůcky. Už se těšíte?

Několik ukázek najdete na: https://ipadvetride.cz/programovani-ipadem-pokracujeme/

Apple Třída je systém, který dává učitelům plnou kontrolu nad iPady žáků. V rámci workshopu jsme si vyzkoušeli spustit jednu aplikaci na všech iPadech najednou, promítnout obsah libovolného iPadu na Apple TV, sledovat obsah obrazovek iPadů na jednom zařízení, hromadně ztlumit zvuk všech iPadů ve třídě, nechat si poslat vypracované úkoly na jeden iPad atp.

Díky aplikaci Třída se již učitel nemusí starat o žákovskou techniku a může se zaměřit pouze na skutečný obsah výuky.

Krátké představení aplikace najdete na: https://ipadvetride.cz/trida-2-0-umi-apple-classroom/

Vytváříte s žáky prezentace, laboratorní práce, zápisy do čtenářského deníku nebo plakáty? Na tomto workshopu jsme zkusili využít iPad jako nástroj tvorby takových klasických výstupů trochu netradičně. Vytvořili jsme upoutávku pomocí iMovie, vyzkoušeli ThingLing, ale hlavně jsme se navzájem obohatili o nápady, jak si udělat výuku s žáky zábavnější a zajímavější.

A opět malá ochutnávka na: https://ipadvetride.cz/trailer-imovie/

Zkoušení a písemky nepatří mezi oblíbené činnosti. Tak proč nevyužít technologie? Oba nástroje se dají použít k prověření znalostí, ale nic nebrání tomu využít je i k motivací žáků, k opakování, nebo k uvedení nového učiva. Workshop nebyl jen o tom, jak tyto nástroje fungují, ale jak je správně ve výuce použít a jak si z nich udělat opravdu dobré pomocníky.

Některé z postupů najdete i na: https://ipadvetride.cz/tag/kahoot/ a https://ipadvetride.cz/tag/socrative/

Lenka Skýbová

Skybova - profilove foto

Lenka Skýbová předvedla účastníkům Letní školy, jak pomocí iPadu žákům zatraktivnit čtení knih nebo jak jej využívat při výuce přírodovědy.

Na workshopu jsme si nejen ukázali, jak propojit různými způsoby knihu a iPad, vytvořit si vlastní velkoformátovou knihu nebo vyřešit situaci, kdy máte ve školní knihovně pouze jeden výtisk super knihy, ale také jsme prožili dobrodružný příběh z knihy Ostrov pokladů formou bojové hry prostřednictvím aplikace ActionBound. Účastníci odcházeli z workshopu bohatší o spoustu tipů z praxe na zajímavé čtenářské hodiny a velký zážitek z kolektivní bojové hry.

Nápady do hodin přírodovědy na 1. stupni základní školy – to byl ústřední motiv workshopu Přírodověda s iPadem. Během rychle ubíhajícího času jsme společně s účastníky zvládli „průlet aplikacemi“, které se dají využít pro tvorbu žákovských výstupů v hodinách přírodovědy. Celý workshop byl především o tipech na konkrétní činnosti, které lze s iPadem ve výuce dělat, a o ukázkách žákovských výstupů a videí, které zpracovávali žáci 4. a 5. tříd základní školy.

Slovní mraky různých tvarů a velikostí. To byl ústřední motiv celého workshopu. Naučili jsme se pracovat s několika aplikacemi na tvrobu slovních mraků, ukázali jsme si jejich přednosti a zjistli jsme, kde všude ve výuce se dají slovní mraky využít. Součástí workshopu byla i modelová lekce dějepisu s využitím slovních mraků.

Vojtěch Gybas

Vojtech Gybas - profilove foto

Vojtěch Gybas si spolu s Veronikou Černotovou připravil 4 prakticky zaměřené lekce, kdy si účastníci mohli vyzkoušet práci s nejrůznějšími aplikacemi.

Náš první workshop byl zaměřený na práci s multifunkční aplikací, kterou využíváme pro tvorbu interaktivních knih. Nechtěli jsme účastníky pouze učit jednotlivé nástroje krok za krokem, a proto jsme si připravili obrázky k příběhu z dětské knížky. Úkolem bylo vložit takto připravené obrázky do aplikace, pokusit se je otextovat a na základě své fantazie tak vytvořit vlastní verzi příběhu. Vyzkoušeli jsme si tak nejen možnosti aplikace, ale také její využití pro rozvoj čtenářských dovedností. Účastníci mohou svoji práci použít do budoucna v hodinách čtení.

Aplikace Stick Around umožňuje vytvářet vlastní jednoduché pracovní listy na bázi kategorizace pojmů. V průběhu tohoto workshopu si účastníci postupně vyzkoušeli jednotlivé nástroje aplikace a vytvořili si 3 pracovní listy různé obtížnosti a zaměření.

Cílem tohoto workshopu bylo naučit účastníky pracovat s aplikací Green Screen by Do Ink. Aplikace umožňuje natáčet krátká videa na zeleném pozadí, místo kterého pak můžete v aplikaci vložit ve dvou dalších vrstvách libovolné obrázky či videa. Smyslem workshopu bylo pochopit princip vrstvení a prakticky si procvičit jednotlivé nástroje aplikace. Zvolili jsme práci ve dvojicích. Účastníci si vylosovali postupně téma, o kterém si měli nejprve vyhledat nějaké informace a poté stáhnout několik souvisejících obrázků. Dále jsme pracovali se zeleným pozadím, jeden z dvojice vždy představil téma a druhý ho natáčel. V další fázi workshopu jsme krok za krokem video propojili s příslušnými obrázky. Na závěr jsme si společně všechny výstupy promítli.

Náš závěrečný workshop byl zaměřený na tzv. míchání aplikací. Chtěli jsme, aby účastníci nejprve pochopili princip appsmashingu, kdy se jeden materiál posouvá v aplikacích, v každé následující získává něco navíc a tím se zdokonaluje. Ukázali jsme si některé základní kombinace aplikací a ukázali k nim konkrétní výstupy. V další části workshopu jsme se pak naučili pracovat s aplikací Aurasma, která umí „schovat“ připravený nákres, fotku či obrázek. V závěru jsme si tedy vyzkoušeli appsmashing aplikací Fotoaparát – Safari – Aurasma – Google Disk.

Patrik Kavecký

Patrik Kavecky - profilove foto

Patrik Kavecký si připravil dva zcela odlišné příspěvky – výuku středoškolské matematiky a skládání hudby na iPadu.

Cílem tohoto workshopu bylo předvést využití iPadu v konkrétních kapitolách středoškolské matematiky. Namátkou si uveďme několik příkladů:

  • průběhy funkcí v programu Desmos
  • netradiční metody řešení soustav rovnic v tabulkovém procesoru Excel
  • analytická geometrie a stereometrie v Geogebře
  • infinitezimální počet v Geogebře
  • výroková logika v Socrative

Nutno upozornit, že obsah workshopu byl vystavěn na osobní zkušenosti lektora. Všechny aplikace a jejich používání si Patrik vyzkoušel ve své pedagogické praxi na gymnáziu s pozitivní zpětnou vazbou studentů. Nemalý důraz kladl na metodickou stránku vybraných témat matematiky, o kterou se s účastníky dílny podělil. Své zkušenosti s využitím iPadu ve SŠ matematice nenechává, jak se říká, usnout na vavřínech, což by pro potenciální zájemce Letní školy 2018 mohl být důvod vybrat si právě tento workshop.

Workshop najdete na tomto odkaze na iTunes – k otevření je potřeba iOS zařízení s aplikací iTunes U.

Tento workshop cílil na jedinou aplikaci – GarageBand. Na hudební aplikaci nevídaných možností. Účastnici této dílny si vyzkoušeli, jak se nahrává populární píseň po jednotlivých stopách – nástrojích. Cílem bylo nejen technicky zvládnout Garageband, ale také si vyzkoušet zahrát si na hudební nástroj a objevit v sobě skrytý talent. Ano, s GB je tohle možné. Pro učitele hudební výchovy, popř. pedagogy vyučující na nižším stupni je tato aplikace příležitostí, jak si rychle a jednoduše vytvořit hudební podklady. Nemluvě o kreativním dopadu Garagebandu na žáka. Pokud i vy chcete v sobě objevit skrytý talent a zahrát si na hudební nástroj, který jste nikdy nedrželi v ruce, neváhejte a přijďte si zanotovat do garáže.

Odkaz na Under Pressure (výstup LŠ 2017) v SoundCloud

Odkaz na hymnu Letní školy (výstup LŠ 2016) v SoundCloud

Hudební výchova na iPadu

Už z názvu workshopu lze vyčíst, že byl směrován do hudební roviny. Účastníci na něm prožili v roli žáků hodinu hudební výchovy vedenou v třífázovém modelu učení. Pracovali jsme s textem, s aplikací GarageBand a společnými silami a díky vlastnímu prožitku jsme vyvodili některé důležité hudební pojmy. Výstupem z lekce se stala společná hudební nahrávka, na níž jsme si ověřili to, jak zmíněným hudebním termínům rozumíme. Po skončení ukázkové lekce jsme s našimi hosty tuto hodinu rozebrali z metodického hlediska, pojmenovali jednotlivé části třífázového modelu učení a zobecnili je tak, abychom si je mohli vyzkoušet s jakoukoliv třídou v jakémkoliv předmětu. Rozbor jsme pak zakončili hudební perličkou, kterou byla tvorba vlastního hudebního podkresu.

Tvoříme hudební podklad v Garagebandu: https://soundcloud.com/patrik-man-kaveck/v-papi-ku

Pavel Gavenda

Gavenda - profilove foto

Pavel Gavenda na svých workshopech naučil účastníky, jak si pomocí Apple produktů zjednodušit administrativu a přípravu na výuku, jak jednoduše pracovat s videem a nebo jak zajímavě vyučovat přírodní vědy na druhém stupni.

Pedagogická práce zahrnuje mimo jiné přípravu na vyučování, pedagogickou dokumentaci apod. Na workshopu se účastníci seznámili s nástroji, pomocí kterých si tuto práci zjednoduší. Naučili se využívat různé druhy scanerů, seznámili se s pokročilejšími funkcemi poznámek a úkolovníků. Byla jim představena aplikace monitorující klasifikaci. Vyzkoušeli si práci s aplikacemi iWork.

Účastníci si vyzkoušeli novou aplikaci ke zpracování videa Clips. Měli také možnost na konkrétním příkladu se naučit všeobecně známou aplikaci iMovie. Pomocí dalších aplikací pak si ji rotšířit o vkládání  kreslených animací a grafických prvků.

Účastníci se seznámili s možnostmi, které poskytuje systém Vernier. Jsou to především čidla pro výuku fyziky, chemie, biologie. Byli seznámeni s možnostmi připojení těchto čidel k iPadu a jejich použití ve škole i mimo ni.

Veronika Černotová

Cernotova Veronika - profilove foto

Veronika Černotová si spolu s Vojtěchem Gybasem připravila 4 prakticky zaměřené lekce, kdy si účastníci mohli vyzkoušet práci s nejrůznějšími aplikacemi.

Náš první workshop byl zaměřený na práci s multifunkční aplikací, kterou využíváme pro tvorbu interaktivních knih. Nechtěli jsme účastníky pouze učit jednotlivé nástroje krok za krokem, a proto jsme si připravili obrázky k příběhu z dětské knížky. Úkolem bylo vložit takto připravené obrázky do aplikace, pokusit se je otextovat a na základě své fantazie tak vytvořit vlastní verzi příběhu. Vyzkoušeli jsme si tak nejen možnosti aplikace, ale také její využití pro rozvoj čtenářských dovedností. Účastníci mohou svoji práci použít do budoucna v hodinách čtení.

Aplikace Stick Around umožňuje vytvářet vlastní jednoduché pracovní listy na bázi kategorizace pojmů. V průběhu tohoto workshopu si účastníci postupně vyzkoušeli jednotlivé nástroje aplikace a vytvořili si 3 pracovní listy různé obtížnosti a zaměření.

Cílem tohoto workshopu bylo naučit účastníky pracovat s aplikací Green Screen by Do Ink. Aplikace umožňuje natáčet krátká videa na zeleném pozadí, místo kterého pak můžete v aplikaci vložit ve dvou dalších vrstvách libovolné obrázky či videa. Smyslem workshopu bylo pochopit princip vrstvení a prakticky si procvičit jednotlivé nástroje aplikace. Zvolili jsme práci ve dvojicích. Účastníci si vylosovali postupně téma, o kterém si měli nejprve vyhledat nějaké informace a poté stáhnout několik souvisejících obrázků. Dále jsme pracovali se zeleným pozadím, jeden z dvojice vždy představil téma a druhý ho natáčel. V další fázi workshopu jsme krok za krokem video propojili s příslušnými obrázky. Na závěr jsme si společně všechny výstupy promítli.

Náš závěrečný workshop byl zaměřený na tzv. míchání aplikací. Chtěli jsme, aby účastníci nejprve pochopili princip appsmashingu, kdy se jeden materiál posouvá v aplikacích, v každé následující získává něco navíc a tím se zdokonaluje. Ukázali jsme si některé základní kombinace aplikací a ukázali k nim konkrétní výstupy. V další části workshopu jsme se pak naučili pracovat s aplikací Aurasma, která umí „schovat“ připravený nákres, fotku či obrázek. V závěru jsme si tedy vyzkoušeli appsmashing aplikací Fotoaparát – Safari – Aurasma – Google Disk.

Pavlína Loňková

Lonkova - profilove foto

Pavlína Loňková si připravila zajímavé workshopy na téma hudební výchovy a na téma tvorby grafických materiálů, podkladů i interaktivních pracovních listů.

Už z názvu workshopu lze vyčíst, že byl směrován do hudební roviny. Účastníci na něm prožili v roli žáků hodinu hudební výchovy vedenou v třífázovém modelu učení. Pracovali jsme s textem, s aplikací GarageBand a společnými silami a díky vlastnímu prožitku jsme vyvodili některé důležité hudební pojmy. Výstupem z lekce se stala společná hudební nahrávka, na níž jsme si ověřili to, jak zmíněným hudebním termínům rozumíme. Po skončení ukázkové lekce jsme s našimi hosty tuto hodinu rozebrali z metodického hlediska, pojmenovali jednotlivé části třífázového modelu učení a zobecnili je tak, abychom si je mohli vyzkoušet s jakoukoliv třídou v jakémkoliv předmětu. Rozbor jsme pak zakončili hudební perličkou, kterou byla tvorba vlastního hudebního podkresu.

Tvoříme hudební podklad v Garagebandu: https://soundcloud.com/patrik-man-kaveck/v-papi-ku

Aplikace PicCollage nás motivovala k tomu, abychom prozkoumali, jaké varianty výstupů v ní můžou tvořit učitelé i naši různě staří pokročilí žáci. Ve skupinách jsme ohledávali základní funkce a zkoušeli si vytvářet vlastní typy koláží, které nám z workshopu také zůstaly. Pojmenovali jsme kritéria dobrého plakátu a na závěr společně zkoušeli popsat různé druhy výstupů, tedy jak by ji každý z nás mohl použít ke své práci i ve svém volném čase. Nechybělo ani portfolium tematicky i formálně rozličných učitelských i žákovských výstupů, z nějž bylo možné načerpat další praktické nápady ke své práci.

Představili jsme si LapBook, tedy interaktivní papírovou knihu, naplněnou skládačkami, do níž lze schovat celý projekt libovolného tématu. Pracovali jsme s pracovním listem i s textem, v němž si účastníci odnesli základní informace o tom, jaké fáze celý projekt obsahuje, ale také webové zdroje, z nichž je možné čerpat další informace. Prohlédli jsme si různé druhy hotových lapbooků a objevili možnosti, jak je např. díky QR kódům rozšířit o další interaktivní prvky. Výstupem z dílny byl společný lapbook, do nějž každý účastník přispěl svou vlastní promyšlenou skládačkou.

Petra Boháčková

Bohackova - profilova fotka

Petra Boháčková si na Letní škole připravila spolu s Bohuslavem Horou tři zajímavé workshopy.

Na workshopu rozšířené reality si účastníci vyzkoušeli nejoblíbenější aplikace obou lektorů, které využívají při výuce. Vedle praktické ukázky, jak hledat v AppStoru aplikace pro rozšířenou realitu si všichni společně vyzkoušeli i brýle s aplikacemi pro virtuální realitu. Na závěr pak proběhlo praktické cvičení, kdy si v aplikaci Aurasma všichni mohli vyzkoušet samotné tvoření rozšířené reality. Po tomto workshopu už nebyl problém, aby si jeho absolventi mohli sami tvořit rozšířenou realitu pro svou výuku.

Ve workshopu o fotografování, vystavování a sdílení fotografií si účastníci vyzkoušeli, jak ovládat fotoaparát mobilního zařízení – v iPadu nebo iPhonu. Představili jsme si základní jednoduché zásady fotografování, předvedli použití několika aplikací pro úpravu pořízených snímků. Zároveň jsme si ukázali, jak fotografie vystavit a sdílet v sociální síti Instagram a Twitter. Výstupem workshopu pak byla celá řada fotek sdílených na sociálních sítích.

QR kódy ve výuce – tak se jmenoval workshop, zaměřený na vytváření a využívání QR kódů. Ukázali jsme si několik námětů do výuky, tvořili jsme vlastní QR kódy v různých aplikacích a ve webovém rozhraní. Naučili jsem se vytvořit i QR v různých barvách tvarech, dokonce i s obrázkem. Na dovednosti z worshopu jsme navazovali v dalším programu letní školy.

Bohuslav Hora

Hora - profilová fotka

Bohuslav Hora vedl s Petrou Boháčkovou na Letní škole tři praktické workshopy.

Na workshopu rozšířené reality si účastníci vyzkoušeli nejoblíbenější aplikace obou lektorů, které využívají při výuce. Vedle praktické ukázky, jak hledat v AppStoru aplikace pro rozšířenou realitu si všichni společně vyzkoušeli i brýle s aplikacemi pro virtuální realitu. Na závěr pak proběhlo praktické cvičení, kdy si v aplikaci Aurasma všichni mohli vyzkoušet samotné tvoření rozšířené reality. Po tomto workshopu už nebyl problém, aby si jeho absolventi mohli sami tvořit rozšířenou realitu pro svou výuku.

Ve workshopu o fotografování, vystavování a sdílení fotografií si účastníci vyzkoušeli, jak ovládat fotoaparát mobilního zařízení – v iPadu nebo iPhonu. Představili jsme si základní jednoduché zásady fotografování, předvedli použití několika aplikací pro úpravu pořízených snímků. Zároveň jsme si ukázali, jak fotografie vystavit a sdílet v sociální síti Instagram a Twitter. Výstupem workshopu pak byla celá řada fotek sdílených na sociálních sítích.

QR kódy ve výuce – tak se jmenoval workshop, zaměřený na vytváření a využívání QR kódů. Ukázali jsme si několik námětů do výuky, tvořili jsme vlastní QR kódy v různých aplikacích a ve webovém rozhraní. Naučili jsem se vytvořit i QR v různých barvách tvarech, dokonce i s obrázkem. Na dovednosti z worshopu jsme navazovali v dalším programu letní školy.

Registrujte se na Letní školu 2019

Rozhovory s účastníky

nejlepší zpětná vazba na podařenou Letní školu

Během Letní školy jsme se účastníků zeptali, co nového vyzkoušeli, co se naučili a jak nové zkušenosti můžou obohatit jejich výuku. Zajímalo nás také, zda již mají zkušenosti s používáním iPadů ve výuce. Pozitivní ohlasy nás moc potěšily a potvrdily nám, že moderní technologie ve výuce jsou budoucnost.

Letní škola na ČT24

náš letní kurz zaujal i redakci České televize

Původně přijeli redaktoři ČT se záměrem pořízení pár statických snímků, ke kterým dodají všeobecnou informaci o tabletech ve výuce. Po několika prvních minutách návštěvy workshopu Libora Klubala, již bylo jasné, že se zdrží podstatně déle. Nakonec navštívili všechny naše workshopy a s velkým zájmem natáčeli vše, co se kolem nich dělo. Výsledkem byla nesestříhaná reportáž ve zpravodajské relaci ČT24 a  v Událostech v regionech na ČT 1.

Když už jsme byli u rozhovorů a natáčení, řekli jsme si něco za něco. Když Vy nás, tak my Vás a požádali jsme moderátora Milana Laštůvku o rozhovor v našem improvizovaném studiu Letní školy.

Registrujte se na Letní školu 2018