top of page

Máte ve škole iPady a řešíte jak nakoupit aplikace?


Školy dnes díky různým dotačním možnostem nakupují novou techniku a mnohé z nich si vybraly iPad jako učební pomůcku. Stejně jako u školních počítačů, tak i u iPadů je občas potřeba koupit nějakou aplikaci. Velmi často vídáme, že ve školách jsou všechny iPady přihlášeny pod jedním Apple ID a pod tímto jedním přihlášením se nakupují aplikace pro všechna zařízení. Ano, tato varianta nákupu je sice relativně jednoduchá a zcela jistě velmi levná, ovšem je taky zároveň nezákonná. V tomto článku se zaměříme na to, jak správně aplikace pro iPady nakupovat a následně je do zařízení instalovat.

Začněme tím, že si představíme jeden z nejběžnějších scénářů, jak školy pořizují iPady, nakupují aplikace a zajišťují jejich následnou správu. Škola XY zakoupila z projektu šablony do škol 20 iPadů do výuky. iPady koupili od “dvorního dodavatele”, který se jim bežně stará o dodávku IT, tedy od počítačů, tiskáren až po iPady. Ve škole si vytvořili jedno Apple ID například info@zsnaseskola.cz a pod tímto Apple ID se přihlašují pro nákupy aplikací do AppStore. Stejné Apple ID vložili do všech 20 iPadů. Správce tohoto Apple ID, v tomto případě ICT koordinátor, nakupuje ve svém iPadu aplikace a ty se následně již samy díky synchronizaci Apple ID nainstalují do všech ostatních iPadů, anebo vyzve uživatele, aby navštívili na svém iPadu AppStore a aplikaci pod tímto názvem si stáhli. Ostatní uživatelé již aplikaci platit nebudou, protože využívají stejné Apple ID jako ICT koordinátor a takto se jim do iPadů nainstaluje aplikace již bezplatně. Tímto způsobem škola řeší nákupy aplikací pro všechny iPady.

Toto je reálná a nejběžnější situace nákupu iPadů, jejich správy a pořizování aplikací. A nyní si celou problematiku rozebereme do hloubky.


Porušování licenčního ujednání a autorských práv.

Naše modelová škola XY se v prvé řadě závažným způsobem dopouští porušování licenčního ujednání vůči společnosti Apple a dále pak autorských práv podle zákona. Často uslyšíte trvzení, že přeci můžu mít pod jedním Apple ID více zařízení a tato zařízení pak mohou využívat výhod

synchronizace a nákupu aplikací pod mým Apple ID. Ano, toto je pravda, ale toto pravidlo platí jen u koncového spotřebilete, soukromé osoby. Jako soukromá osoba uživatel můžete mít až 10 zařízení, do kterých vložíte své Apple ID. Dále je toto pravidlo omezeno na maximální počet pěti Mac/PC zařízení a zbytek tvoří iOS a Apple TV, do které se také přihlašujete pod svým Apple ID. V případě firem a institucí, tedy jakékoliv organizace, která má IČ, již toto pravidlo neplatí a licenční ujednání zde hovoří jasně. Jedno zařízení = jedno Apple ID.

Navíc pokud jako organizace zakoupíte v iPadu, tedy AppStore aplikaci, možná jste si všimli, že neobdržíte řádný daňový doklad pro daňové potřeby, ale pouze doklad o nákupu, kde je uvedeno vaše jméno soukromé osoby a email. Tento doklad tedy škola nemůže použít do svého účetnictví a již jsou známy případy, kdy finanční úřad takovýto nákup škole neuznal.


Jak správně aplikace pro iPady zakoupit?


Existuje jen jedno správné řešení. Jako škola, která má více iPadů, byste se měli bezplatně registrovat do služby Apple School Manager, zkráceně ASM. Jako instituce se registrujete se vším všudy, tedy včetně vašich statutárních údajů zahrnující IČ, případně DIČ pokud jste plátci DPH. Jakmile Apple vaši registraci schválí, budete mít možnost nakupovat všechny aplikace pro vaše školní iPady ve webovém prostředí ASM. Toto prostředí funguje obdobně jako AppStore v iPadu, jen s tím rozdílem, že aplikace můžete nakupovat na webu po přihlášení do ASM a to ze kteréhokoliv počítače. I bezplatné aplikace musíte “nakoupit”. Nic vás sice nestojí, ale i tak je potřeba stejně jako v AppStore nákup provést jen s tím rozdílem, že nekupujete jednu aplikaci, ale zadat můžete vámi požadované množství licencí. Pokud má škola 20 iPadů, vložíte do košíku 20 licencí stejné aplikace. U placených aplikací navíc škola získává při nákupu 20 a více licencí slevu ve výši 50%. Nekupujete každou licenci za plnou cenu. Toto je jediný a správný postup nákupu všech typů aplikací pro školní iPady. Navíc k takovémuto nákupu obdržíte řádný daňový doklad se všemi náležitostmi. Pro nákup aplikací budete potřebovat, stejně jako v AppStore v iPadu, platební kartu. Tuto si může škola vyřídit ve své bance a může se jednat o tzv. kartu virtuální, která je přímo určena pro nákupy na internetu. Kartu je také možné omezit ve výši částky pro čerpání, tedy škola nemusí mít obavy z nenadálých výdajů.


431 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page