top of page

Návštěva ve výuce u Libora Klubala


Přijali jsme pozvání od jednoho z našich lektorů Libora Klubala na Základní školu ve Štítině, kde Libor vyučuje matematiku a informatiku. Libora někteří z vás možná znáte z našich školení na téma využití moderních technologií a iPadů ve výuce. Libor je aktivním učitelem a ICT koordinátorem na základní škole a zároveň odborným asistentem na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Ve svých hodinách výuky se zaměřuje na využívání moderních technologií, iPadů a programovatelných robotů. Poslední dobou se také věnuje vyhledávání možností využití vlastních zařízení žáků v hodinách výuky, což je model označovaný jako BYOD. Většina žáků dnes chytrý telefon má, a snahou Libora je ukázat dětem cestu, jak tato zařízení používat ke svému vzdělávání, ale i běžném životě.

Natočili jsme pro vás s Liborem video, kde uvidíte krátkou ukázku z hodiny informatiky v šesté třídě. Děti se učí základům algoritmizace a programování, především však logickému myšlení za pomocí Sphero robotů. Úkolem hodiny bylo naprogramovat robota Sphero tak, aby se choval jako auto, které přijede na křižovatku k semaforu. Nejprve musí žáci vystřídat jednotlivé barvy semaforu a na zelenou pak s robotem vyrazit vpřed.

V další části videa uvidíte ukázku výuky z hodiny matematiky. Cíle hodiny bylo sestrojit graf nepřímé úměry ze slovního zadání. Libor se ve své hodině snaží vytvářet taková zadání, která je pro žáky snadno uchopitelná, a jsou zasazena do jejich okolí, které dobře znají. Žáci dostanou za úkol vypočítat, za jak dlouho dorazí pěšky, na kole a autem od budovy školy do jedné z místních lokalit. Jejich nástroji pro výpočet zadání je tužka, papír, školní iPad, případně vlastní chytrý telefon a především logické uvažování. Výsledné řešení úlohy budou žáci zaznamenávat v aplikaci Desmos, pomocí které sestrojí hyperbolu na základě vypočítaných výsledků. Pomocí této aplikace pak hledají závislost parametru grafu nepřímé úměry na konkrétním zadání.

V poslední části videa se podíváme na krátkou ukázku z výuky na I. stupni, kde žáci pracují s roboty Lego WeDo.

Na závěr videa s Liborem zhodnotíme naši návštěvu a jednotlivé vyučovací hodiny. Řekneme si proč využívat tablety a vlastní zařízení žáků ve škole a o jejich přesahu do reálného života. Celková délka videa je 19 minut. Pevně věříme, že se u něj nebudete nudit a naopak můžete načerpat inspiraci do vašich hodin výuky. Možná některé školy může alespoň trochu ovlivnit v jejich rozhodování zda žákům chytré telefony ve škole povolit, anebo zakazovat. My jsme určitě zastánci té první varianty, ale říkáme k tomu i to za jakých podmínek, kdy, kde a jak.

52 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page