V návaznosti na nově vzniklou situaci s koronavirem, jsme také my byli nuceni upravit náš běžný harmonogram a zaměřit se na vzdělávací témata, která byla původně naplánována na jiné termíny.

V rámci našeho posledního školení DVPP v projektu Šablony do škol, jsme přijeli spolu s Liborem Klubalem do ZŠ Ostrov u Macochy, kde jsme původně měli v plánu zaměřit se na výuku s programovatelnými roboty. Na žádost pana ředitele Karla Hasoně, jsme operativně téma školení zaměnili za aktuálně více potřebnou on-line výuku a využití nástrojů Google, zejména pak Google Classroom.

V případě ZŠ Ostrova u Macochy se pro tamní pedagogy nejednalo o příliš velkou překážku, neboť škola již druhým rokem poměrně intenzivně moderní technologie využívá a pravidelně se vzdělávají v rámci našich školení. Dalo by se říci, že v případě místního pedagogického sboru se jedná o poměrně rychlé nastavení a přechod na online výuku.

V rozashu 8 hodin školení byli pedagogové seznámeni s prostředím Google Classroom a především měli možnost si sami výuku v tomto online prostředí nastavit, přichystat potřebné materiály ke sdílení a vytvořit jednotlivé třídy do kterých se následně žáci budou přihlašovat.

Cílem našeho školení bylo na škole vše připravit a pedagogy zaškolit tak, aby v následujících dnech mohli již kontaktovat své žáky s informacemi o využívání Google Classroom. Vzhledem k tomu, co jsme mohli vidět, věříme, že v této škole se podaří na on-line výuku navázat bez velkých obtíží a může být zahájena v nejbližších dnech.

Je potřeba si ovšem uvědomit, že ne každá škola je na tom v rámci aktuálního technického vybavení a úrovně digitální gramotnosti svých pedagogů na takové výši, aby byla schopna tento nástroj ihned implementovat. K námi zvolené formě výuky je skutečně zapotřebí již mít položeny základy digitální gramotnosti na takové úrovni, aby tento poslední krok k samotné, a především funkční online výuce, byl smysluplný.

Sledujeme aktuální dění v našich školách, a ne vždy nám přijde jako šťastné začít hned a narychlo implementovat některé poměrně náročné řešení online výuky za každou cenu. Výsledkem některých narychlo implementovaných řešení, bez znalostí základů dané problematiky a digitální gramotnosti pedagogů je zcela nefunkční výuka. Učitelé budou ještě více zahlceni, pro žáky bude výuka zmatečná a konečný výsledek se naprosto mine plánovaným záměrem.

Google classroom není určitě jediným nástrojem k vedení online výuky. Každá škola by měla za dané situace, kdy chce v podstatě co nejdříve zahájit online výuku zvážit, jakou cestou se vydá. Je potřeba uvědomit si své reálné možnosti týkající se technologického vybavení, a především úrovně digitální gramotnosti pedagogického sboru.

V iSkolstvi.cz, se chceme v této poměrně nelehké situaci, která vznikla zaměřit na školy, které na tom nejsou v oblasti digitální gramotnosti tak dobře a podat jim pomocnou ruku. S našimi lektory, kteří pro danou oblast patří mezi přední odborníky, připravujeme vzdělávací koncept a v příštích dnech zcela bezplatně zahájíme pro všechny zájemce online školení, které poskytne návod na zavedení online výuky pro úplné začátečníky.

Pro aktuální informace sledujte náš web a naše sociální sítě na twitteru a facebooku.