top of page

Audit ICT a vzdělávání pro školy

Audit techniky a úrovně znalostí ve vaší škole 

Na základě zkušeností z desítek škol v ČR a znalostí celého prostředí vzdělávacího systému včetně mechanismu financování a dotačních mechanismů připravujeme pro školy tento audit. Cílem je připravit školu a učitelský sbor na přicházející změny "nové informatiky," umožnit lepší využívání stávajících zdrojů a prakticky plánovat rozvoj školy vzhledem k nadcházejícím projektům v OP JAK 2021 - 2027.

Audit pro školy

ICT audit

Jistě i ve vaší škole je za posledních několik let mnoho kusů různé ICT techniky. V této části se zaměříme na to, jaká technika ve škole je, jakou má budoucnost a jak ji využít do posledního dne životnosti. (rozumějte do výuky). Zaměříme se mimo výpočetní techniky na zobrazovací techniku (projekce, interaktivní tabule) a školní síť včetně konektivity. Nebudeme vám dávat knížecí rady, vše projdeme, otestujeme, vyzkoušíme a předáme vám, případně rovnou provedeme změny k lepšímu. Máte-li interního nebo externího ICT správce, bude pro nás partnerem a i jemu rozhodně pomůžeme, jako i on nám při získávání informací.

2

Vzdělávací audit

Vzděláváme učitele mnoho let, víme jak se zeptat a naším cílem je sestavit celkový obrázek ICT znalostí ve vašem učitelském sboru. Měřítkem tohoto šetření jsou změny ve výuce během posledních dvou let (COVID, distanční a hybridní výuka) (2020/2021) a nastupující změna v RVP a její důsledky. S ředitelem školy probereme realizované projekty posledních let a jejich dopady, pro učitele máme připraveno dotazníkové šetření abychom jistili  jaké jsou jejich znalosti, preference a postoj k využívání ICT ve výuce. 

3

Auditní zpráva

Vedení školy dostane kompletní přehled ve výše zmíněných oblastech. Hlavní přínosy v oblasti ICT techniky jsou například praktická doporučení na využití starší techniky, využití funkcí zrcadlení u projektorů, interaktivních tabulí, doporučení v oblasti Wi-Fi. Celá část týkající se hardwaru ve škole vychází ze zkušenosti, kdy školy zkrátka neznají kompletní možnosti techniky, kterou mají ve škole. Právě tyto možnosti odhalíme a naučíme vás je využít ve výuce.

V druhé části poskytneme souhrnný pohled na úroveň znalostí ICT učitelského sboru. Nehodnotíme, konstatujeme a nabízíme další kroky aby se ve vaší škole lépe učilo = učitel & technologie

4

Navazující srovnávací vzdělávání pro učitelský sbor

Dalším praktickým výstupem je pak další vzdělávání. Nejprve srovnáme krok v možnostech, které vám školní technika umožňuje a vy jste je dosud nevyužívali. Dále se podíváme na nejslabší témata z dotazníkového šetření a doplníme tyto rozdíly praktickým školením.

IMG_0407-e1548674485678.jpg

Srovnejte krok v ICT a vzdělávání

ICT audit pro školy. Získejte přehled po obtížném období let 20/21 a na prahu nového dotačního období 2021 - 2027.

bottom of page