top of page

Národní plán obnovy

Co je NPO?

Národní plán obnovy je reakcí na situaci vzniklou v důsledku COVID-19 a čerpá prostředky v rámci evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Obecné cíle NPO jsou v oblasti digitální transformace a zelené transformace. V rámci digitální transformace se jedná o nákupy hardware, softwaru, zvyšování kybernetické bezpečnosti, zvyšování kapacity internetového připojení. Záběr NPO je velmi široký a zahrnuje také školství.

 

Aktuální vyhlášené výzvy:

Výzva: Mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky

Vyhlašuje: MŠMT

Cílová skupina: veřejné i neveřejné ZŠ a SŠ

Plánované datum vyhlášení: 01/2022

Zaměření a účel: Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení učebních pomůcek využitelných k vytvoření fondu mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky. Více.

Výzva: Digitální technologie pro školy

Vyhlašuje: MŠMT

Cílová skupina: veřejné i neveřejné MŠ, ZŠ a SŠ

Plánované datum vyhlášení: 01/2022

Zaměření a účel: Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti. Více.

bottom of page