top of page

Šablony IV, OP JAK

V rámci nového operačního programu OP JAK (Jan Ámos Komenský) se blíží vyhlášení jedné z prvních výzev - Šablony IV.

Nový operační program zachovává kontinuitu z let minulých a bude přinášet "tradiční" i nové dotační výzvy zaměřené na vzdělávání, digitalizaci a další oblasti.

Nové Šablony IV. 

Zásadní prioritou nových Šablon je nabídnout školám a školským zařízením výzvu na šablony tak, aby bylo možné navázat na šablony z posledních výzev OP VVV. V poslední vlně šablon projevil největší počet škol (kromě povinné aktivity Projektový den ve výuce) zájem o personální podporu v podobě školního asistenta, což byla zároveň nejčastěji volená šablona. Kromě toho byl v rámci mateřských škol zájem také o chůvy, základní školy často volily šablony na podporu doučování žáků ohrožených školním neúspěchem či školních klubů. V Šablonách se po odmlce objevuje profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.

 

Očekávané šablony pro ZŠ a MŠ:

1

Šablony IV ZS.png

Očekávané šablony pro SŠ a VOŠ:

Šablony IV SŠ a VOŠ
V čem budou nové Šablony jiné?

Výraznou a jistě příjemnou změnou v šablonách bude:

  • jednodušší a bohatší výběr tematických zaměření vzdělávacích šablon

  • možnost vzdělávání všech pracovníků školy (nejen pedagogů) v rámci DVPP i neakreditovaných programů

  • výběr inovativních forem výuky a jejich časový rozsah v rámci jedné šablony až v době realizace

  • efektivnější využívání úvazků v personálních šablonách

  • snížení rozsahu dokládaných výstupů jednotlivých šablon

Porovnání Šablon OP VVV a OP JAK > srovnávací tabulka

Co můžete očekávat od nás?

Připravujeme se na vyhlášení výzvy. Už nyní probíhají konzultace se školami, pro které jsme zajišťovali předchozí projekty šablon. Nejenom, že vám můžeme administrovat projekt, ale především poskytnout podporu při plánování a následně při praktické realizaci projektu ve škole.

  • příprava a plánování projektů Šablon v kontextu budoucích projektů

  • administrace projektu s právní důsledností a plnou odpovědností

  • podpora při vzdělávání pedagogů, volby náplně pro různé typy šablon

  • konzultace vhodného digitálního vybavení pro školu a pedagogy

  • podpora technických řešení výuky ve škole

Zdroje informací:

Aktuální informace předcházející vyhlášení výzvy.

https://opjak.cz/aktuality/sablony-op-jak-se-blizi/

Prezentace k novým Šablonám při setkání odborných partnerů 28.2.2022

https://opjak.cz/wp-content/uploads/2022/03/Prezentace_Sablony.pdf

Poznámky:

1. https://opjak.cz/aktuality/sablony-op-jak-se-blizi/

bottom of page