top of page

Lektoři

Stationary photo
klubal.png

Libor Klubal

Ředitel ZŠ Velké Hostice, učitel matematiky, informatiky a programování s reálnými zkušenostmi ze základního, středního a vysokého školství. Ve svých hodinách výuky aktivně využívá iPad a patří mezi úzkou skupinu Apple Destinguished Educator

Jméno

Sdílejte vše co o vás zákazníci říkají. Dvakrát klikněte nebo klikněte na Upravit text a přizpůsobte si jej.

Jméno

Sdílejte vše co o vás zákazníci říkají. Dvakrát klikněte nebo klikněte na Upravit text a přizpůsobte si jej.

Jméno

Sdílejte vše co o vás zákazníci říkají. Dvakrát klikněte nebo klikněte na Upravit text a přizpůsobte si jej.

Stationary photo
klubal.png

Libor Klubal

Ředitel ZŠ Velké Hostice, učitel matematiky, informatiky a programování s reálnými zkušenostmi ze základního, středního a vysokého školství. Ve svých hodinách výuky aktivně využívá iPad a patří mezi úzkou skupinu Apple Destinguished Educator

Jméno

Sdílejte vše co o vás zákazníci říkají. Dvakrát klikněte nebo klikněte na Upravit text a přizpůsobte si jej.

Jméno

Sdílejte vše co o vás zákazníci říkají. Dvakrát klikněte nebo klikněte na Upravit text a přizpůsobte si jej.

Jméno

Sdílejte vše co o vás zákazníci říkají. Dvakrát klikněte nebo klikněte na Upravit text a přizpůsobte si jej.

Stationary photo
klubal.png

Libor Klubal

Ředitel ZŠ Velké Hostice, učitel matematiky, informatiky a programování s reálnými zkušenostmi ze základního, středního a vysokého školství. Ve svých hodinách výuky aktivně využívá iPad a patří mezi úzkou skupinu Apple Destinguished Educator

Jméno

Sdílejte vše co o vás zákazníci říkají. Dvakrát klikněte nebo klikněte na Upravit text a přizpůsobte si jej.

Jméno

Sdílejte vše co o vás zákazníci říkají. Dvakrát klikněte nebo klikněte na Upravit text a přizpůsobte si jej.

Jméno

Sdílejte vše co o vás zákazníci říkají. Dvakrát klikněte nebo klikněte na Upravit text a přizpůsobte si jej.

klubal.png

Libor Klubal

Učitel matematiky, informatiky a programování s reálnýmizkušenostmi ze základního, středního a vysokého školství. Své první zkušenosti s výukou pomocí tabletů praktikoval na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě, kde působil také 8 let jako zástupce ředitele a částečně i ICT koordinátor. Naplno nyní využívá iPad a další technologie ve výuce matematiky a informatiky na Základní škole ve Štítině a své zkušenosti pak předává jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a také lektor společnosti iŠkolství. O možnostech vzdělávání s iPady přednáší na konferencích v České republice i v zahraničí. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple (Apple Professional DevelopmentAuthorised Trainer). Provozuje portál Moderní výuka (www.ipadvetride.cz) a aktivně se podílí na školeních učitelů, například i organizováním Letní školy s iPady(letniskola.ucimemoderne.cz).

 • Twitter
 • Šedý LinkedIn Icon
 • Šedý Instagram Icon
skybova.png

Lenka Skýbová

Lenka vystudovala pedagogickou fakultu Ostravské univerzity obor učitelství na 1.stupni ZŠ. Téměř 15 let se specializovala na výuku nejmenších žáků v 1. třídě. Aktuálně působí jako ředitelka MŠ a ZŠ ve Vřesině, kde zároveň vykonává funkci metodika ICT. Ve svém vyučování se zaměřuje na čtenářskou gramotnost v přírodovědných předmětech. Jako absolventka kurzů RWCT a členka Klubu RWCT využívá ve výuce metody kritického myšlení, které propojuje s výukou na iPadech.

Aktivně se věnuje lektorování seminářů a workshopů určených učitelům zaměřeným na výuku prostřednictvím iPadů.  V informatice využívám Ozoboty a v mateřské škole a 1. třídě spolupracuji na výuce s pomocí Bee-Bot robotické včelky. Aktivně prezentuje na krajských konferencích věnovaných ICT problematice. Od června 2014 je certifikovaná Apple Professional Development Trainer se zaměřením na iPady ve školství.

 • Twitter
 • Šedý LinkedIn Icon
 • Šedý Facebook Icon
vojtech-gybas.png

Vojta vystudoval speciální pedagogiku a dvouleté studium Koordinace v oblasti ICT technoloogií. iPadům se věnoval také ve své disertační práci v rámci doktorského studia. Aktuálně působí na Ostravské univerzitě jako odborný asistent a své praktické znalosti se snaží předávat studentům.

Na základní škole v Bruntále působí částečně, celkově již sedmnáctým rokem, jako speciální pedagog a koordinátor v oblasti ICT. Je autorem projektu www.ipadvevyuce.cz.

Od června roku 2014 je certifikovaný jako Apple Professional Development Trainer pro partnery Solution Expert in Education. Aktivně se se svými workoshopy účastní různých konferencí a seminářů, kde se o svou práci pravidelně dělí.

Vojtěch Gybas

 • Twitter
 • Šedá Pinterest Icon
patrik-kavecky.png

Vystudoval učitelství pro ZŠ a SŠ na PdF Ostravské univerzity. Svoji praxi získal na ZŠ Englišova v Opavě a vzápětí na Mendelově gymnázium v Opavě, kde učí matematiku a informatiku. Je činný také jako autor webových prezentací včetně té MGO. Je nadšencem pro grafiku a webdesign. Kombinací těchto schopností jsou působivá dílka. Nachází také výjimečná využití mezi iPadem a hudbou.

Patrik Kavecký

 • Šedý Facebook Icon
 • Twitter
 • Šedý Instagram Icon
gavenda.png

Učí v Opavě na základní škole s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Vyučuji fyziku a informatiku a jsem ICT koordinátorem školy. V hodinách fyziky využívám iPad mimo jiné jak na záznamu a rozboru fyzikálních pokusů, tak k připojení měřících čidel Vernier. Zabývám se také hromadnou správou iPadů na školách v ČR.

Moje workshopy na konferenci byly zaměřeny především na využití aplikace iMovie v hodinách (fyzika – iPad jako rychlostní kamera, Raketové motory – záznam a rozbor pokusu, český jazyk – upoutávka na knihu, autora apod.) Worskohopy byly určeny jak pro začátečníky, tak pokročilé.

Pavel Gavenda

 • Šedý LinkedIn Icon
 • Twitter
bohusal-hora.png

Bohuslav Hora

Učitel ČJ a dějepisu, v současné době učím informatiku v ZŠ a MŠ Chraštice nebo ve Škole můj projekt v Praze 11. Ve svých hodinách smysluplně využívám vše, co dnešní technologie umožňují proto, aby moji žáci poznávali reálný svět kolem sebe. A o tom píšu společně se svou kamarádkou a spolulektorkou Petrou Boháčkovou blog dejtemipevnybod.cz, spolupracuji v komunitě GEG Učte s námi.

Mým profesním úspěchem je třetí místo v GTP ČR a zařazení mezi 18 inspirativních osobností roku 2018 časopisu Forbes.

Na plný úvazek se věnuji práci obchodního a vzdělávacího manažera ve společnosti iŠkolství, můžeme se spolu potkat při plánování projektů Šablony pro školy, případně při vzdělávacích aktivitách v těchto projektech.

 • Šedý Facebook Icon
 • Šedý LinkedIn Icon
 • Twitter
 • Šedý Instagram Icon
bohackova.png

Petra Boháčková

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství fyzika – základy techniky. Postupně jsem dostudovala angličtinu a environmentální výchovu. Aktuálně učím na Základní škole Dr. E. Beneše v Praze 9 – Čakovicích fyziku, anglický jazyk a environmentální výchovu a jsem tady také zástupkyní ředitele. Na této škole jsem také koordinátorkou environmentální výchovy.

Jsem členem GEG Učte s námi, ambasadorkou eTwinningu, vedoucím ambasadorem Future classroom lab European schoolnet, od prosince 2014 také Apple Professional Developement Trainer a v roce 2015 jsem získala titul Apple Distinguished Educator.
Ve svých hodinách využívám kromě iPadů i různé roboty, především Ozoboty, Dashe, Beeboty a zařazuji do výuky i práci s Micro:bity. Velmi mě zajímá rozšířená realita, takže ani ona v mých hodinách nechybí.

 • Šedý Facebook Icon
 • Twitter
rambouskova.png

Vystudovala informatiku na PřF MU v Brně a pedagogické vzdělání si doplnila na PF UK v Praze. Působí na ZŠ Nýřany jako učitelka matematiky a informatiky a metodik ICT.  Aktivně ve svých hodinách využívá iPad a technologie vůbec. O svých zkušenostech vede web www.cojsemvyzkousela.cz a využivá je při lektorování, kdy se zaměřuje na využití iPadů obecně a v matematice zvlášť.

Jitka Rambousková

 • Šedý Facebook Icon
 • Twitter
meskarova.png

Bára Meskařová

Bára je vedoucí vychovatelka a začínající učitelka informatiky na Základní škole Nebušice. Je fanda moderních technologii, které se snaží využívat s žáky nejen ve výuce informatiky, ale i ve školní družině, nebo třeba na škole v přírodě. Baví ji propojovat iPady, robotické hračky, tvorbu videí a nejrůznější aplikace s běžnými aktivitami a ukazovat tak žákům, že práce s těmito zařízeními je víc než jen hra.

Ve své práci se zaměřuje zejména na kreativní využití iPadů ve školní družině a v neformálním vzdělávání, tvorbu animovaných filmů, práci s ozoboty a Sphero roboty. Stranou však nezůstává ani zábavné programování pomocí nástroje Scratch Jr. nebo tvorba videí pomocí zeleného plátna. Svůj iPad využívá také jako efektivní pracovní nástroj, který jí pomáhá v organizaci práce, při frontální práci s dětmi nebo k tvorbě videoreportáží ze školních akcí.  Svou práci sdílí zejména na Twitteru, ale inspiruje kolegy i na akcích jako je Letní škola s iPady nebo Učitelský summit.

 • Twitter
polackova.jpeg

Petra je speciální pedagožka, lektorka, inovátorka. Momentálně se v roli zástupce ředitele na základní škole Těšínská v Ostravě podílí na řízení a rozvoji této školy. Mimo to je aktivní v oblasti zavádění digitálních pomůcek a virtuální reality do výuky na speciálních i běžných školách. To zahrnuje lektorskou činnost při školeních přímo ve školách, účast v projektech a vedení projektů zaměřených na inovace, a také rozvoj nových směrů, jako je například virtuální realita a robotika. Jaká témata Petra školí: využití iPadu na ZŠ speciální, aplikace pro rozvoj děti s různým typem postižení (grafomotorika, řečová výchova, čtení, matematika,...), využití robotiky na ZŠ, programování a algoritmizace na ZŠ, 3D stimulace. Právě 3D stimulace je koncept, který kombinuje virtuální realitu a multisenzorickou stimulaci. I tuto pomůcku Petra školí ve speciálních školách po celé republice.

Petra Poláčková

 • Šedý Instagram Icon
 • Twitter
prade.png

Martin Prade

Jsem učitelem informatiky, fyziky a praktických činností na ZŠ Oblačná v Liberci. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni, obory Informatika a Technická výchova pro základní školy. V rámci projektu PRIM spolupracuji s Technickou univerzitou v Liberci jako gestor popularizačních akcí. Dále jsem oborovým didaktikem předmětu ICT na Univerzitě Karlově.

Aktivně se zapojuji do rozvoje aktivit ICT ve vzdělávání a průběžně na svém webu sdílím s českou komunitou nápady, jak efektivně využít iPad ve výuce. Jsem autorem několika infografik o využití iPadů ve vzdělávání. Snažím se efektivně využívat iPady ve své výuce. Využívám také robotické pomůcky (Ozoboty, Blue-Boty, Lego Mindstorms) k rozvoji informatického myšlení.

 • Šedý Facebook Icon
 • Twitter
siricka.png

Učitelka matematiky a hudební výchovy na základní škole Hálkova v Olomouci. Práce s moderními technologiemi ji baví a snaží se je ve své výuce využívat. V současné době hledá nové cesty využití iPadu v přímé výuce hudební výchovy. 

Ve své praxi využívá činnostní učení a své zkušenosti sdílí nejen s kolegy na Letních školách Tvořivé školy, ale i se studenty Pedagogické fakulty  Univerzity Palackého v Olomouci, kde působí jako vyučující didaktiky hudební výchovy.

​​Jarka Šiřická

 • Twitter
spacek.png

Vystudoval učitelství matematiky a zeměpisu na MU v Brně. Již od studentských let ho fascinovaly počítače a jejich možnosti. Proto vždy hledal nějaké cesty, jak tyto technologie rozumně a efektivně uchopit. To ho dovedlo až k pravidelnému zařazování a využívání ICT ve vyučovací hodině jako běžné pomůcky.

V současné době je jeho domovským přístavem zámek na Dolní Rožínce. V menší základní škole se zde, kromě zástupcování, výuky matematiky a informatiky, stará jako metodik a koordinátor ICT o smysluplné nasazování moderních technologií (počítačů, iPadů, ozobotů…) do výuky napříč předměty. Rovněž se aktivně snaží dělit se širokým okolím o své know-how v rámci skupiny GEG Uranium, na Twitteru a na svém webu kantorina.cz.

Pavel Špaček

 • Šedý Facebook Icon
 • Twitter
 • Šedý LinkedIn Icon
havrankova.png

Tereza je energická a progresivní učitelka anglického a španělského jazyka, která má bohaté zkušenosti s výukou jak na základních, tak na středních i vysokých školách. V současné době vyučuje na ZČU v Ústavu jazykové přípravy. Zároveň působí v US Pointu  v Plzni, kde pro studenty a učitele základních a středních škol pořádá zajímavé semináře v anglickém jazyce.

V roce 2014 získala certifikaci Apple Professional Development Trainer a od té doby pomáhá učitelům využívat moderní technologie ve výuce (např. v rámci GEG Plzeň). Již třetím rokem je studetkou doktorského studia na katedře výpočetní a didaktické techniky ZČU se zaměřením na převrácenou třídu (flipped classroom).

Je to celoživotní nadšenec do vzdělávání a objevování nových trendů a přístupů ve výuce.

Tereza Havránková

 • Twitter
bottom of page